Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KISOKOS

Rehabilitáció: A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása.

Távmunkával felmerülő problémák, gondok

Az eredményes távmunkavégzéshez gondos és körültekintő tervező, elemző és szervező munkára van szükség. A távmunka bevezetése során kulcskérdés a vezetők megnyerése, a vezetői támogató, ösztönző légkör elérése, a távmunkára alkalmas munkavállalók figyelmes kiválasztása, a távmunkába való bevonás önkéntességének biztosítása, a szervezetek és a távmunka programban részt vevők alapos szakmai felkészítése, képzése, a távmunka folyamat folyamatos ellenőrzése és karbantartása, korrekt teljesítményt mérő és regisztráló rendszerek, módszerek alkalmazása. Jó eredmények ott érhetők el ahol a korszerű munkaszervezést fejlett humánerőforrás-gazdálkodás, szisztematikus szakképzés, képzés segíti, ahol az informatikai kultúra alkalmazásának személyi és tárgyi feltételei adottak.


Ön példás munkáltató?
Bizonyára Önnek is fontos, hogy a nagyobb figyelmet igénylő dolgozók is a legtöbbet hozzák ki magukból. Talán Ön is példás munkáltató, akitől sok más munkáltató, szakértő szívesen tanulna! Amely cég nevéhez minél szélesebb körben kapcsolódhatna az érzés: "ez egy rendes cég, figyel a munkatársaira is".


70 milliós állami támogatás tűnt el a Dél-Dunántúlon

Hat embert gyanúsít a Nemzeti Nyomozóiroda azzal, hogy közük volt 70 millió forint állami támogatás eltűntetéséhez. A csalók megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vettek fel támogatást két cégen keresztül, az egyikben senki nem is dolgozott.

Nincsenek megjegyzések: