Közösségi Pszichiátria Tematika

Kurzuskód: SW-607.5

Kurzuscím: Közösségi pszichiátria

Annotáció:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a közösségi alapú ellátási formák elméleti hátterével és gyakorlatával, illetve a pszichiátriai problémával küzdő emberekkel folyó pszicho-szociális rehabilitációs munka lehetséges formáival, munkamódszereivel.
Módszer: előadás
Értékelés:
- írásbeli dolgozat 5-6 oldalban a tárgy szempontjából releváns témában.
- lehetőség van a hallgató által készített vagy hozott, általa írásban interpretált videofelvételek, képek, dokumentumok benyújtására is.

Nincsenek megjegyzések: