Fogyatékkal élők, fogyatékosok tematika


Kurzuskód:

SP-V1_KSP-V1_NK

SW-V1_K

SW-V1_NK

SPK538/1

Kurzuscím: Fogyatékkal élők, fogyatékosok

Annotáció:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a fogyatékkal élők korszerű ellátási formáit, nyomon kövesse az ellátórendszer hazai változásait és annak motivációit. A kurzus elsősorban a következő területeket érinti:

- foglalkoztatási programok
- lakhatási programok
- támogató szolgálatok, közösségi programok
- ENSZ fogyatékosügyi egyezmény

Módszer: előadás

Értékelés:
- írásbeli dolgozat 5-6 oldalban a tárgy szempontjából releváns témában.
- lehetőség van a hallgató által készített vagy hozott, általa írásban interpretált videofelvételek, képek, dokumentumok benyújtására is.

Nincsenek megjegyzések: