Koncepciók, dokumentumok, deklarációk/Concepts, documents, declarations

Magyar nyelvű dokumentumok:

ZÖLD KÖNYV
A lakosság mentális egészségének javítása
Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának kialakítása


  • Ezen Zöld Könyv célja egy olyan vita megindítása, melyben az EU-intézmények, kormányok, egészségügyi dolgozók, más szektorokban tevékenyked érintettek, a civil társadalom (például betegszervezetek és a kutatói közösség) résztvevői, megbeszélhetik a mentális egészségjelentőségét az EU szempontjából, az EU-szintű stratégia szükségességét és a lehetséges prioritásokat.


Az Európai Parlament állásfoglalása a népesség mentális egészségének javításáról. Az
Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))


  • üdvözli a Bizottságnak a mentális egészség támogatása iránt tanúsított elkötelezettségét; prioritást az egészségügyi és a kutatáspolitikákban, és úgy véli, hogy ezt a kérdést be kell építeni a Bizottság fıigazgatóságainak és a tagállamok minisztériumainak politikájába és nemzeti és nemzetközi mentálhigiéniai mutatókat annak érdekében, hogy uniós szinten is egy összehasonlítható adatállományt biztosítsanak;


Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Zöld könyv – A népesség mentális egészségének javításáról, az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából”


  • 2005. október 14-én az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban. A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekció véleményét 2006. május 3-án elfogadta (előadó: Adrien BEDOSSA). Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. május 17–18-án tartott 427. plenáris ülésén (a 2006. május 17-i ülésnapon) 142 szavazattal 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

Magyar egészségügy - Zöld könyv

  • Mi a zöld könyv? A pontos választ nem a zöld, hanem az úgynevezett fehér könyvek felől érdemes megközelíteni.Ez utóbbiak voltaképpen állapotleíró tanulmányok, amelyek „pillanatfelvételt” készítenek egy-egy terület (vagy akár ország) aktuális helyzetéről, de nem tartalmaznak megoldási javaslatokat. A zöld könyv műfaja ennél több – mégpedig éppen a megoldási javaslatokkal az. A zöld könyvet ezért meghatározhatjuk olyan, két kötelező részből álló kiadványként is, amely egyfelől egy szakterületet leíró fehér könyvből, másfelől pedig az abban feltárt problémákhoz, kihívásokhoz rendelt megoldási lehetőségek katalógusából áll.


Szemben Európával?
  • Ágyszámcsökkentés a kiépítetlen szociális háttérintézmények ellenére, elégtelen szintű járóbetegellátás, növekvő szakemberhiány. A Magyar Pszichiátriai Társaság sajtótájékoztatóján áttekintette a közelgő egészségügyi reform kapcsán felmerülő és egyelőre megnyugtató válasz nélküli kérdéseket.


Merre halad a pszichiátria?
  • Más orvosi társaságokhoz hasonlóan a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) is szakmai szempontok alapján kifogásolhatónak minősítette a tárca által elindított struktúraváltást. Dr. Németh Attila, az MPT elnöke szerint az ágyszámcsökkentés előtt biztosítani kellene a megfelelő háttérintézményeket, amelyek fogadni tudják majd a krónikus, vagy csak ápolásra szoruló pszichiátriai betegeket.Documents in English

Promoting Mental Health
  • CONCEPTS ■ EMERGING EVIDENCE ■ PRACTICE A Report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and The University of Melbourne

GREEN PAPER

  • Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union The purpose of this Green Paper is to launch a debate with the European institutions, Governments, health professionals, stakeholders in other sectors, civil society including patient organisations, and the research community about the relevance of mental health for the EU, the need for a strategy at EU-level and its possible priorities.

Mental Health Declaration for Europe
Facing the Challenges, Building Solutions


  • We recognize that the promotion of mental health and the prevention, treatment, care and rehabilitation of mental health problems are a priority for WHO and its Member States, the European Union (EU) and the Council of Europe, as expressed in resolutions by the World Health Assembly and the WHO Executive Board, the WHO Regional Committee for Europe and the Council of the European Union. These resolutions urge Member States, WHO, the EU and the Council of Europe to take action to relieve the burden of mental health problems and to improve mental well-being.


Nincsenek megjegyzések: